Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Information inför finalen
Nr till tävlingsledningen: 0708102722


KÄRA FINALISTER VARMT VÄLKOMNA TILL
SJÖN VÄSTRA SILEN & FINALEN 2022

Plats: Värmlands län och Västra Götalands län / Årjäng och Bengtsfors kommun.

Läs mer om sjön på Ifiske.se

Obs! Glöm inte läsa finalreglerna längre ner på denna sidan.

Tävlingsledningen bor på Hotell Årjäng som ger 15% rabatt med koden TBIG5! Bokas via telefon 0573 130 59 eller epost reception@hotelarjang.com På hotellet kommer även AFTERFISH hållas efter lördagens fiske, bokas även den via telefon eller epost (219kr för en hamburgare + öl).

PROGRAM FÖR FINALEN I SOMMARGÄDDAN 2022

Start & målgång i Årjängs hamn

Här finns bra asfalterad ramp för sjösättning (vi står för slipavgiften). Fiskekort löser alla själv på Ifiske.se

Man får såklart sjösätta var man vill.


Rutin på morgonen:

1. Rampa i er båt, kapten anmäler teamet samt hämtar mätbrädan (en mätbräda per team)

2. Kör ut båten i sjön och vänta i anknytning till rampen, ej fiska

3. På vår signal går starten (5 knop en bra bit, respektera detta).


Lördag 24 september

07.20 Kaptensmöte, upphämtning av mätbräda.

08:00 Finaldag 1 startar, gemensam start i vattnet (om man har båt) man får ej rampa upp

16.00 Finaldag 1 slutar & sista fisk rapporteras in

16.15 Ska alla team vara tillbaka med mätbräda (sen ankomst = dagens fångster stryks) även sista chans att anmäla avvikelse i rapporteringen.

19:00 AFTERFISH på Hotell Årjäng

Söndag 25 september

07:20 Kaptensmöte, upphämtning av mätbräda

08.00 Finaldag 2 startar, gemensam start i vattnet (om man har båt) man får ej rampa upp

11.30 Resultatlistan mörkas

14.00 Finaldag 2 slutar & sista fisk rapporteras in

14.15  Ska alla team vara tillbaka med mätbräda (sen ankomst = dagens fångster stryks) även sista chans att anmäla avvikelse i rapporteringen.

14.45 Prisutdelning


REGLER

 • Dokumentation sker med finalmätbrädan, ingen annan. Varje team får en mätbräda.
 • Det är dom 5 längsta gäddorna som vinner (THEBIG5, SÅKLART) minimum 70cm.
 • Vid samma BIG5 vinner längsta gäddan (kan avgöras på mm) är största lika mäter vi nästa osv.
 • Endast ett aktivt spö per deltagare (fler får såklart vara riggade i båten).
 • Endast konstgjorda beten (levande/dött bete, mete samt trolling ej tillåtet).
 • Återfångst ej tillåtet inom teamet.
 • Avstånd mellan båtarna: Två kastlängder (minst 50m). Respektera varandra och blocka ej vikar där det finns plats för fler.
 • Samtliga tävlande ska oavbrutet bära flytväst, flytoverall, flytunderställ eller annat flytplagg från det båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn. Dolda flytplagg ska tävlingsledningen ha information om. 
 • Gällande sjöregler och hastighetsregler skall alltid följas.
 • Fiskekort är ett måste, köpes via Ifiske.se där finns även info om sjöns regler.
 • Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledning ske snarast (0708102722)
 • När som helst kan tävlingsledningen ringa och be om screenshot på plotter/google maps..
 • Man får bara fiska i finalvattnet, inga andra vatten.
 • Det är en båt per team som gäller (kayak och flytring är såklart undantag).
 • Alla båtar startar gemensamt i vattnet. Det är ej ok att traila upp båten efter start innan dagen är över.
 • Måste man dock avsluta dagen tidigare meddelar man tävlingsledningen om detta INNAN man trailar upp och resultatet låses vid samma klockslag.
 • Har man ingen båt får man fiska från land, flytring, kajak osv.
 • Landstigning från båt/flytande färdmedel måste godkännas av tävlingsledningen ring 0708102722.
 • ​Alla deltagare ska vara nyktra under tävlingen. 
 • Dödmansgrepp är ett måste på de motorer som har detta, teamet är ansvarigt för att detta fungerar som det ska.
 • Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen, detta innefattar även 3:e part.
 • Rekfiske är tillåtet, även under fredagen då folk åker långväga.
 • Vid sen ankomst efter dagens slut stryks dagens fiskar.
 • Vid sen ankomst till kaptensmötet/starten kontrolleras båten vid ankomst innan teamet får starta.
 • Om deltagare/team medvetet bryter mot reglerna kan tävlingsledningen enhälligt besluta om diskvalificering.
 • Om misstänkt fusk  skulle ske under tävlingen ska detta omgående rapporteras till tävlingsledningen, det misstänka fusket ska dokumenteras med foto/film för att vi ska kunna ta ställning. Detta ska ske INNAN prisutdelningen äger rum.
 • Genom att delta godkänner teamen våra regler.


RAPPORTERING
Dokumentation av fisk sker tillsammans med teamets mätbräda som fås vid kaptensmötet. Minimilängd för godkänd gädda är 70 centimeter. Det är viktigt att bilderna är TYDLIGA. Stjärtfenan får tryckas ihop utan att skada fisken (man får inte dra/slita i den).

1. Ni måste rapportera en bild med måttdekalen och en bild där ni poserar med gäddan. 

2. Gäddorna ska alltid rapporteras in i hela centimeter som avrudas neråt. Visar mätdekalen 100,9 så ska fisken rapporteras in på 100 cm. 

3. Tänk på att samma fisk bara får rapporteras in en gång per team. 

4. Fisken måste ligga plant med käkpartiet/huvudet mot nollan/stoppet på dekalen och buken måste vara neråt på dekalen. Detta är för att undvika fusk och för att alltid samma sida av fisken ska fotograferas så man inte kan rapportera in samma fisk två gånger. Vidrör munnen inte stoppet drar vi av X antal cm.
5. Hela gäddan måste synas och även den bit av dekalen som behövs för att avgöra längden. Är gäddan 80 räcker det alltså att 81 cm av dekalen syns. 

6. Bilden ska tas rakt ovanför stoppet (inte snett från höger tex) bilder tagna i tvivelaktig vinkel kommer nekas eller få avdrag.

7. All fisk ska hanteras varsamt och återutsättas 

Övrigt:
Thebig5.se förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk i marknadsföring. 
Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador som kan drabba deltagarna under tävlingen.  Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.   Notera att resultatet är temporärt fram tills en tävlingsjury har gått igenom det efter tävlingens slutdatum.
Ev vinstskatt betalas av vinnarna (ej av arrangör), det är upp till vinnarna att kontakta och hantera vinstskatt med Skatteverket.
Rekfiske är tillåtet, även under fredagen då folk åker långväga.

Med reservation för ändringar.
Bli medlem du med